Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 415, 457,

druki senackie nr 136, 136 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa rozszerza katalog zadań, na które mogą być przeznaczane środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proponowane zmiany umożliwią udział Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy w finansowaniu organizacji konferencji międzynarodowych (m. in. XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 14), która odbędzie się w grudniu 2008 r. w Poznaniu). Znowelizowana ustawa daje większe możliwości dysponowania środkami Narodowego Funduszu zgromadzonymi na tzw. "subfunduszu wrakowym".

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 maja 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 czerwca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 maja 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 136 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.