Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.

druk senacki nr 80

Informacja została przekazana do Senatu 17 marca 2008 r. Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2008 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2008 r. Komisja zapoznała się z Informacją.