Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

druki sejmowe nr 347, 396

druki senackie nr 128, 128 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa nadaje Akademii patrona - prof. Eugeniusza Gepperta, którego osoba jest ściśle związana z Akademią od początku jej polskiej historii. Zmiana nazwy ma być dokonana na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a koszty tych zmian zostaną pokryte ze środków własnych uczelni.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 maja 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 6 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 128 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.