Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Zbigniewa Cichonia,

VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli(odpowiedź) w sprawie prawidłowości działania urzędu skarbowego i instytucji nadrzędnych w zakresie rozliczania podatku VAT w stosunku do pana Janeczka (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek ubezpieczeniowych płaconych przez osoby świadczące pracę nakładczą (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie planów budowy biogazowni w Belsku (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz do ministra sprawiedliwości w sprawie realizacji przez Kościół uprawnień do odzyskiwania nieruchomości zabranych im w czasie obowiązywania systemu komunistycznego (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie interwencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącej rozprzestrzeniania przez blogera na jego blogu wiadomości odnoszących się do prezydenta RP (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra spraw zagranicznych w sprawie nieudzielenia ratunku uciekinierom z Afryki (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kwestii organizacyjnych związanych z korzystaniem z godła państwowego przez jednostki pomocnicze, jakimi są rady dzielnic (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpatrywania skarg na pracowników w randze ministra (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie czynszu (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kontraktów na świadczenia służby zdrowia dla pacjentów w okręgu małopolskim (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zajścia, które miało miejsce w VIII Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w dniu 22 października 2010 r.(odpowiedź) (odpowiedź 2) (odpowiedź 3) (odpowiedź 4).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępu rodziny osoby zmarłej do dokumentacji medycznej (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty pobieranej za uzyskanie z Centralnego Rejestru Skazanych zaświadczenia (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie publikacji, jaka ukazała się w "Rzeczpospolitej", pod tytułem "Oficerowie lotu" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu stron do akt sądowych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku dostępu do służby zdrowia w wielu ośrodkach (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dworca w Wieliczce (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie realizowania recept w aptekach (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wymogu zgody sądu na wykonywanie przez strony postępowania zdjęć akt sądowych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie emisji filmu dokumentalnego zatytułowanego "Ormiańskie serce dla Polski" (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sądownictwa (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wydarzeń, które miały ostatnio miejsce w polskich więzieniach i w postępowaniach przed sądami (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego przeciwko europosłowi Witoldowi Tomczakowi (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie opieki nad wychowankami, którzy zostali skierowani w trybie ustawy o zwalczaniu przestępczości nieletnich do ośrodków wychowawczych (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska i RPO w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 marca 2007 r. (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym prawa do renty rodzinnej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce przed konsulatem rosyjskim w Krakowie (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie terminu realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w aresztach (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie szpitala w Wadowicach (odpowiedź, odpowiedź 2,).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie opłaty skarbowej, funkcjonowania sądów i sytuacji w aresztach.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wymiany legitymacji tłumaczy przysięgłych (odpowiedź).