Prace Senatu

Druki senackie
od 300 do 349

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

349

2008-11-02

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

349W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

348

2008-11-02

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

348W

2009-04-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

347

2008-11-02

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

27

347S

2009-02-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

27

346

2008-11-02

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

346W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, (zawarty w druku nr 346).

345

2008-10-30

Projekt uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

345O

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

345P

2008-12-19

Poprawione Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

344

2008-10-30

Projekt uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości

344O

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości

344P

2008-11-06

Poprawione Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości

343

2008-10-28

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

21

343O

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

21

343P

2008-11-06

Poprawione Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

21

342

2008-10-28

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

22

342A

2008-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

22

342Z

2008-11-19

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

22

341

2008-10-28

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 

341A

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 

340

2008-10-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

21

340A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

21

340B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

21

339

2008-10-28

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22

339A

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22

339Z

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22

338

2008-10-28

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości

21

338A

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości

21

337

2008-10-28

Ustawa o pracownikach samorządowych

21

337A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o pracownikach samorządowych

21

337Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pracownikach samorządowych

21

336

2008-10-28

Ustawa o służbie cywilnej

21

336A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o służbie cywilnej

21

336Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o służbie cywilnej

21

335

2008-10-24

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

21

335A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

21

335B

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

21

334

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

20

334A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

20

333

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

333A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

333B

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

333Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

332

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

20

332A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

20

332Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

20

331

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 

331A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 

330

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

 

330A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

 

330B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

 

329

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22

329A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22

329B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22

329C

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22

329Z

2008-11-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22

328

2008-10-24

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

21

328A

2008-10-28

Ustawa Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

21

328B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

21

327

2008-10-24

Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.

21

327A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r.

21

327B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.

21

326

2008-10-24

Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

21

326A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

21

326B

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

21

326C

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

21

326D

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

21

325

2008-10-24

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

21

325A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

21

325B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

21

324

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

21

324A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

21

323

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

323A

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

322

2008-10-24

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

 

322A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

 

321

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

21

321A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

21

320

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

 

320A

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

 

319

2008-10-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

 

319A

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

 

318

2008-10-22

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

20

318A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

20

318Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

20

317

2008-10-22

Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia

20

317A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia

20

316

2008-10-22

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia

20

316A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia

20

315

2008-10-22

Ustawa o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

20

315A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

20

315Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

20

314

2008-10-22

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

20

314A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

20

314Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

20

313

2008-10-22

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

20

313A

2008-10-24

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

20

313Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zakładach opieki zdrowotnej

20

312

2008-10-20

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

20

312A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o Komitecie Stabilności Finansowej

20

312Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Komitecie Stabilności Finansowej

20

311

2008-10-20

Ustawa o emeryturach kapitałowych

 

311A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o emeryturach kapitałowych

 

311B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o emeryturach kapitałowych

 

311Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o emeryturach kapitałowych

 

310

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

310A

2008-10-29

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

310Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

309

2008-10-20

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

21

309A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie imienia i nazwiska

21

308

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

21

308A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

21

308Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

21

307

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

21

307A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

21

306

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

21

306A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

21

306Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

21

305

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

21

305A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

21

305Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

21

304

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

304A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

304B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

304C

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

304Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

303

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

21

303A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

21

302

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

21

302A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

21

301

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

21

301A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

21

300

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

21

300A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

21