Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

 1. Przemysław Berent - zastępca przewodniczącego
 2. Margareta Budner
 3. Urszula Gacek
 4. Andrzej Kawecki (od 16.03.2006 r.)
 5. Paweł Michalak
 6. Mirosława Nykiel
 7. Jerzy Szymura
 8. Mieczysław Szyszka - zastępca przewodniczącego
 9. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Komisji
 10. Jacek Władysław Włosowicz
 11. Kosma Złotowski - zastępca przewodniczącegoDział Spraw Unii Europejskiej: fax 0-22 694-99-26,
e-mail ksue@nw.senat.gov.pl
Lidia Spyrko vel Śmietanko - starszy sekretarz komisji - tel. 0-22 694-97-15, smietan@nw.senat.gov.pl

Sekretariat Komisji:
Agnieszka Niewczas - sekretarz komisji - tel. 0-22 694-97-14, niewczas@nw.senat.gov.pl
Anna Czelej-Szonert - tel. 0-22 694-99-09, czelej@nw.senat.gov.pl
Anna Pudło - tel. 0-22 694-97-14, pudlo@nw.senat.gov.pl
Fax 0-22 694-97-19

Analitycy Komisji
Monika Chabowska-Wybieralska - tel. 0-22 694-99-09, chabow@nw.senat.gov.pl
Magdalena Skulimowska - tel. 0-22 694-97-13, skulimow@nw.senat.gov.pl
Irena Szymanowska - tel. 0-22 694-99-09, szymanow@nw.senat.gov.pl
Andrzej Wójtowicz - tel. 0-22 694-97-13, wojtow@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy