Kosma Złotowski

Kosma Złotowski

Okręg wyborczy nr 4 (Bydgoszcz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł III kadencji


Urodził się 14 stycznia 1964 r. w Bydgoszczy.

W 1990 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Dominican University w Chicago.

W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz dziennikarzem nowo powstałego Ośrodka Telewizji w tym mieście. W latach 1993-1994 prowadził firmę zajmującą się produkcją materiałów telewizyjnych. Następnie w latach 1996-1997 był redaktorem w bydgoskim Oddziale Telewizji Polskiej.

Od 1994 do 1995 r. był prezydentem, a w latach 2002-2005 - radnym miasta Bydgoszczy.

W latach 1997-2001 był posłem na Sejm, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był także członkiem stałej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej i przewodniczył Poselskiemu Zespołowi na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Od 1990 do 1999 r. należał do Porozumienia Centrum (od 1998 r. - rzecznik prasowy), a w latach 1999-2001 - Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, którego był rzecznikiem prasowym.

Od 2002 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości, a do 2004 r. był członkiem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Regionalnego PiS.

Żonaty, ma dwoje dzieci


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści