Paweł Michalak

Paweł Michalak

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 13 stycznia 1951 r. w Koszalinie.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.

Rozpoczął pracę jako technolog i konstruktor w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Technologicznych "UNIMA" w Koszalinie. Następnie był konstruktorem w Instytucie Maszyn Budowlanych, kierownikiem Pracowni Oprzyrządowania w Zakładzie Techniki Próżniowej "TEPRO", szefem produkcji w firmie polonijnej "GERPOL", kierownikiem zakładu w Spółdzielni Pracy "Elektrometal". W latach 1985-1991 przewodniczył Komitetowi Budowy Infrastruktury na osiedlu TEPRO. Od 1992 r. prowadzi własną firmę "Pracownia Metalowa".

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Koszalina.

W sierpniu 1980 r. został członkiem Komitetu Strajkowego w zakładzie "UNIMA", a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W 1981 r. został pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność". W okresie 1981-1982 był internowany. W 1989 r. był współtwórcą i wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. W 1990 r. był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej Pracowników Służby Bezpieczeństwa.

Jest prezesem Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty. Ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1951 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. mechanik, przedsiębiorca