Prace komisji

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

  1. Mieczysław Augustyn - zastępca przewodniczącego
  2. Stanisław Kogut
  3. Maria Pańczyk-Pozdziej (od 13.04.2007 r.)
  4. Władysław Sidorowicz
  5. Antoni Szymański - przewodniczący Komisji
  6. Zbigniew Trybuła



Sekretariat: tel. 0-22 694-91-80, fax 0-22 694-93-12,
e-mail: krps@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy