Prace komisji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  1. Mirosław Adamczak
  2. Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji
  3. Andrzej Gołaś
  4. Henryk Górski - zastępca przewodniczącego
  5. Józef Łyczak
  6. Paweł Michalak - zastępca przewodniczącego
  7. Lesław Podkański
  8. Marek Waszkowiak
  9. Roman Wierzbicki
  10. Michał Wojtczak - zastępca przewodniczącegoSekretariat: tel. 0-22 694-90-50, fax 0-22 694-96-39,
e-mail: kros@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy