Józef Łyczak

Józef Łyczak

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 2 stycznia 1952 r. w Kolonii Kalinowiec (woj. kujawsko-pomorskie).

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Zootechniki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Pracę rozpoczął w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Chodeczku, gdzie był zatrudniony do 1978 r. jako kierownik zakładu rolnego. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi we Włocławku jako zastępca dyrektora handlowego. Od 1991 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Powiatu Aleksandrowskiego.

Jest prezesem Koła Polskiego Związku Łowieckiego w Bądkowie.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie            rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. zootechnik