Henryk Górski

Henryk Górski

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 9 lutego 1949 r. w Górkach Grubakach (woj. mazowieckie).

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.

Prowadzi własne gospodarstwo rolne.

W latach 1990-2005 był wójtem gminy Korytnica, a w latach 1994-2002 - radnym Rady Gminy Korytnica.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzi w skład Zarządu Regionu Mazowieckiego tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1949 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. rolnik, pracownik samorządowy - wójt