Mirosław  Adamczak

Mirosław Adamczak

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Urodził się 19 maja 1954 r. w Sobótce (woj. wielkopolskie).

W 1976 r. ukończył Technikum Kolejowe w Bielsku-Białej. Pracę rozpoczął w 1973 r. w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W latach 1980-1990 prowadził gospodarstwo ogrodnicze, a od 1990 r. do 2005 r. - był właścicielem firmy handlowej "MIRFEX".

W 2002 r. został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Od wielu lat aktywnie działa w Zrzeszeniu Handlu i Usług w Ostrowie Wielkopolskim.

Jest członkiem Samoobrony RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści      pracownicy i społeczni współpracownicy

ur. 1954 r.
wykształcenie średnie
zawód: technik mechanik, handlowiec