Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jarosława Wacława Laseckiego,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy o sygnaturze IC1803/02 Sądu Okręgowego w Częstochowie (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie komunalizacji majątku oświetleniowego na rzecz gmin (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Oddziału Zamiejscowego w Częstochowie Izby Skarbowej w Katowicach (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie zapewnienia opieki uczniom w dni powszednie wolne od zajęć szkolnych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie tworzenia filmotek (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie pani Joanny T.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie drogi ekspresowej S46 i obwodnicy Częstochowy (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie pani Joanny T.
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie ferii szkolnych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie terminu ogłaszania ferii zimowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Bronisława K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budowy obwodnicy Krzepic (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie możliwości zmiany art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Jacka W. (odpowiedź)
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczące postępowania prokuratorskiego prowadzonego w sprawie nieprawidłowości powstałych podczas przejęcia przez spółkę Bosacka Development Partners terenów Lotniska Rudniki koło Częstochowy (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie przejęcia terenów Lotniska Rudniki oraz odtworzenia na jego terenach lotniska regionalnego (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie hałasu spowodowanego przez przebiegającą przez Częstochowę trasę DK1 (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zbiornika wodnego (identyfikator kąpieliska: 2462PKAP0002) na rzece Stradomce (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury dotyczące rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych... (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wsparcia renowacji Klasztoru Jasnogórskiego (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie wsparcia renowacji Klasztoru Jasnogórskiego (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie ochrony prywatności parlamentarzystów (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu w sprawie ochrony prywatności parlamentarzystów.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zatrudniania obcokrajowców (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie prawa pierwokupu (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie internetu w szkołach (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie awansowania na stopnie oficerskie rezerwistów (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ratowania zabytków (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie ratowania zabytków (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zbiornika wodnego "Lelów" (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki paliatywnej (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zbiornika wodnego Poraj (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki w sprawie byłych władz Politechniki Częstochowskiej. (odpowiedź)

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie utworzenia w Częstochowie jednostki wyspecjalizowanego urzędu skarbowego do obsługi niektórych kategorii podatników (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie sprzedaży Huty Częstochowa (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie finansowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w gminach wiejskich (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie utworzenia na terenie Częstochowy jednostki wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa, dotyczące sprzedaży Huty Częstochowa (odpowiedź).