Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mieczysława Augustyna,

VI kadencja

 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie realizacji uprawnień mieszkańców domów pomocy społecznej do finansowanej przez fundusz opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie mieszkańców domów pomocy społecznej.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obciążania podatkiem VAT darowizn przekazywanych organizacjom pozarządowym (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie trudności w stosowaniu ustawy o pomocy społecznej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy i zdrowia (odpowiedź) w sprawie średniego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uchylenia przepisów chroniących przed zajęciami komorniczymi środki przeznaczone na leczenie i płace (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie koncepcji budowy elektrowni atomowej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie roszczeń odszkodowawczych związanych z wojną (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie egzekucji zasądzonych alimentów.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie nieujęcia realizacji drogi krajowej S11 w planach priorytetowych realizacji inwestycji transportowych, finansowych ze środków Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji polskiego średniego personelu medycznego (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie odzyskania mienia utraconego po II wojnie światowej (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budowy odcinka autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie kursu złotego (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przetrzymywania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie weksla Invest-Banku SA na kwotę 3 milionów 500 tysięcy zł (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leków refundowanych przez NFZ (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ustawy o pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nadawania tytułów i odznak "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przywrócenia polskiego obywatelstwa Polakom żyjącym w Niemczech, mającym status bezpaństwowców (odpowiedź).