Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  37. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar wypadku we francuskich Alpach
 1   Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Sidorowicz
 1 Porzadek obrad Wycofanie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Józef Łyczak
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Halina Olendzka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 5Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 5Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 5Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Halina Olendzka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Adam Biela
 1 6Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 6Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 6Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marian Miłek
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Adam Biela
 1 8Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 112  Senator Antoni Motyczka
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marcin Korolec
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 113Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 113Dyskusja Senator Marian Miłek
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
senator Antoni Szymański
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Małgorzata Sadurska
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marek Rocki
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu
sekretarz stanu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Arnold Masin
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Andrzej Person
 215Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 215Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 215Dyskusja Senator Anna Kurska
 215Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 15 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu
sekretarz stanu Arnold Masin
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marian Miłek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 217Dyskusja Senator Piotr Boroń
 217Dyskusja Senator Marek Rocki
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 217Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa i Wyższego Olaf Gajl
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 219Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Bogdan Socha
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Romuald Poliński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 223Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 223Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 223Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 223Dyskusja Senator Dariusz Górecki
 223Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 223Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 223Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 223Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 223Dyskusja Senator Czesław Rybka
 223Dyskusja Senator Roman Ludwiczuk
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziestego czwartego porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Płażyński
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Powołany przez Sejm Jacek Jezierski
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 224Głosowanie Tajne głosowanie
 224Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Józef Łyczak
 2 1Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 2 1Sprawozdania Senator Adam Biela
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 39, 40, 41
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43, 44, 45, 46
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 47, 48
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 49, 50, 51
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 2 6Sprawozdania Senator Dariusz Bachalski
 2 6Sprawozdania Senator Elżbieta Rafalska
 2 6Sprawozdania Senator Dariusz Bachalski
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
 2 6  Senator Dariusz Bachalski
 2 6  Senator Tomasz Misiak
 2 6  Senator Piotr Andrzejewski
 2 6  Senator Dariusz Bachalski
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Szaleniec
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 74, 75, 76
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 77, 78, 79, 80, 81, 82
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 83
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 84, 85
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87, 88
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 89
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 90
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 91
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marek Rocki
 215Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 102
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 103
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 219Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 107
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 220Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 108
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 221Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 109
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 222Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 110
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 223  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki&
9;
 223Sprawozdania Senator Czesław Rybka
 223Głosowanie Do kont. pkt. 23 Głosowanie
Głosowanie nr: 111
 2   Senator Kazimierz Wiatr
 223Sprawozdania Do kont. pkt. 23 Senator Dariusz Górecki
 223Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 112
 223  Senator Kazimierz Wiatr
 223  Senator Władysław Sidorowicz
 223Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 113
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką i senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Jarocha i Mieczysława Szyszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Płażyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Radosława Sikorskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Ryszarda Góreckiego i Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mieczysława Szyszkę i Andrzeja Jarocha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.