Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  9. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci senatora Gładkowskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r.
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... minister spraw zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 2Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 2Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
sekretarz stanu Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Szałamacha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Adam Biela
 1 3Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach socjalnych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra pracy i polityki społecznej
minister Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 4Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 1 4Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 4Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Franciszek Adamczyk
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 8Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Franciszek Adamczyk
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2   Uczczenie minutą ciszy 63. rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Adam Biela
 210Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 210Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 210Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 210Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 210Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 210Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 210Dyskusja Senator Adam Biela
 210Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 210Dyskusja Senator Adam Biela
 210Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 210Dyskusja Senator Adam Biela
 210Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 210Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 210Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 210Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 210Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Witold Kulesza
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 211Dyskusja Senator Ryszard Bender
 211Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 211Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 211Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 211Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 211Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
Głosowanie nr: 10
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o spółdzielniach socjalnych
Głosowanie nr: 39
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Głosowanie nr: 40
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Głosowanie nr: 41
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Głosowanie nr: 42
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Głosowanie nr: 43
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi
Głosowanie nr: 44
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Żelichowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Mirosława Nykiel
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Żelichowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Mazurkiewicza i Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.