Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  7. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci senatora Bernarda Drzęźli
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Ryszard Bender
 1   Senator Ryszard Bender
 1   Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
senator Elżbieta Rafalska
 1 Porzadek obrad Senator Tadeusz Maćkała
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Senator Elżbieta Rafalska
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 1 Porzadek obrad Senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siódmego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Senator Tadeusz Maćkała
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Kutz
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
Głosowanie nr: 1
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Głosowanie nr: 2
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
podsekretarz stanu Anna Streżyńska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wypych
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wypych
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wypych
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Roman Wierzbicki
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 4Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kowalski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiaty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Paweł Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 110Dyskusja Senator Bogdan Lisiecki
 110Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 110Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Grzelak
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz&
9;60
 112Sprawozdania Senator Robert Smoktunowicz
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Grzelak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Grzelak
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości Robert Zegadło
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości Robert Zegadło
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości Robert Zegadło
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Robert Smoktunowicz
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości Robert Zegadło
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt  czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 115Dyskusja Senator Andrzej Person
 115Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 115Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 115Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
 117Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 117Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Janusz Stańczyk
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 117Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 117Dyskusja Senator Adam Massalski
 117Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.
 118Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 118Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 118Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Paweł Banaś
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 118Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Stańczyk
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Andrzej Babuchowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Babuchowski
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2005 roku (podczas prezydencji brytyjskiej)
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 220Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 220Dyskusja Senator Adam Biela
 220Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 220Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 220Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 220Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 220Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 220Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 220Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 221Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 221  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na UkrainiePonieważ w trakcie dyskusji nikt nie złożył wniosku przeciwnego do wniosku przedstawionego przez komisję w sprawozdaniu, to zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie.
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
Głosowanie nr: 3
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 223Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 223Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 223Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 223Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 223Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Senator Ryszard Bender
 223Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 223Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 223Dyskusja Senator Paweł Michalak
 223Dyskusja Senator Antoni Szymański
 223Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 223Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 223Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 223Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 223Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 224Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 224Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 224Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 224  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 224  Wniosek formalny o przeprowadzenie trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu na obecnym posiedzeniu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 224  Do kont. pkt. 24 Przyjęcie wniosku formalnego
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 225Głosowanie Głosowanie
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 4
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Głosowanie nr: 5
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej
Głosowanie nr: 7
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Głosowanie nr: 8
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Głosowanie nr: 9
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Głosowanie nr: 10
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji
Głosowanie nr: 11
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji
Głosowanie nr: 12
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Senator Marek Waszkowiak
 210Sprawozdania Senator Jarosław Lasecki
 210Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 210Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 210Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 210Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 210Sprawozdania Senator Robert Smoktunowicz
 210Sprawozdania Senator Marek Waszkowiak
 210Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 210  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i dokonanie przez Prezydium Senatu wykładni Regulaminu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 210  Senator Andrzej Łuczycki
 210  Wycofanie wniosku formalnego
senator Piotr Andrzejewski
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Głosowanie nr: 13
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 14
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 212Podjęcie uchwały Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 15
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
Głosowanie nr: 16
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Głosowanie nr: 17
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym
Głosowanie nr: 18
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.
Głosowanie nr: 19
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.
Głosowanie nr: 20
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.
Głosowanie nr: 21
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Głosowanie nr: 22
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 223  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 23
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 219Sprawozdania Senator Paweł Michalak
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Głosowanie nr: 24
 224  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 224  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 224Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 224Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 26
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Rau.
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Michalak
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Władysław Sidorowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jadwiga Rudnicka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Adama Bielę i Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kosmę Złotowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kosmę Złotowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Żelichowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.