Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

Senatu RP V Kadencji

(20.10.2001 r. - 18.10.2005 r.)


  1. Franciszek Bogdan Bobrowski
  2. Andrzej Chronowski - zastępca przewodniczącego
  3. Bernard Drzęźla
  4. Genowefa Maria Ferenc - zastępca przewodniczącego
  5. Zdzisława Janowska
  6. Władysław Mańkut (członek Komisji od 11.08.2004 r.)
  7. Jerzy Markowski - przewodniczący
  8. Bogusław Mąsior
  9. Mieczysław Mietła
  10. Tadeusz WnukSekretariat: tel. 694-16-13, fax 694-14-37, e-mail kgfp@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy