Adam Graczyński

Adam Graczyński

Adam Graczyński

Zmarł 26 sierpnia 2004 r.

Okręg wyborczy nr 29 (Rybnik)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1939 roku w Gorlicach.

Szkołę średnią ukończył w Katowicach, studia wyższe w 1962 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pracował między innymi w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Erg" w Dąbrowie Górniczej i w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Erg" w Bieruniu Starym oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych, gdzie pełnił funkcje kierownicze. W latach 1985-1988 sprawował urząd podsekretarza stanu w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. Od 1989 do 2001 był dyrektorem naczelnym Głównego Instytutu Górnictwa.

Z jego inicjatywy utworzono Fundację Ekologiczną "Silesia". Utworzył Polską Izbę Ekologii oraz Śląski Fundusz Stypendialny, których radami kierował. Był przewodniczącym Rady Programowej Katowickiego Klubu Gospodarczego, a także przewodniczącym Regionalnego Centrum Innowacji.

Był autorem szeregu propozycji zmierzających do rozwiązania problemów województwa śląskiego i dotyczących między innymi: tworzenia miejsc pracy, edukacji młodzieży, poprawy stanu środowiska i funkcjonowania nauki.

Zasiadał w Loży Liderów Business Centre Club.

W Senacie IV kadencji należał do komisji: Gospodarki Narodowej, Nauki i Edukacji Narodowej oraz do Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Od 1967 do rozwiązania partii był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 2002 należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty.


Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści