Genowefa Maria Ferenc

Genowefa Maria Ferenc

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1949 roku w Wałkowie, gmina Koźmin Wielkopolski.

W 1971 ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie polityki społecznej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1976) oraz z prawa pracy (1985).

Od 1985 była zatrudniona w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku inspektora pracy. Obecnie korzysta z urlopu bezpłatnego.

Jest przewodniczącą Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Realizacji Programu Profilaktycznego "Pokolenie 2007". W 2001 po raz kolejny została wybrana na przewodniczącą Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu.

Reprezentuje Senat w Radzie Ochrony Pracy przy marszałku Sejmu. Jest członkinią Parlamentarnej Grupy Kobiet.

W Senacie IV kadencji była wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej, pracowała także w komisjach: Gospodarki Narodowej, Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Była wiceprzewodniczącą Senackiego Klubu Senatorów SLD, członkinią Parlamentarnej Grupy Kobiet. Wchodziła w skład Rady Ochrony Pracy.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1999-2001 przewodniczyła Radzie Miejskiej tej partii w Kaliszu. Obecnie członek Rady Miejskiej, Wojewódzkiej i Krajowej SLD.

Mężatka, ma syna.


Zastępczyni przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członkini: Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści