Jerzy Markowski

Jerzy Markowski

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1949 roku w Zabrzu w rodzinie górniczej o tradycjach powstańczych.

Od 1968, po ukończeniu Technikum Górniczego, pracował w kopalni, pod ziemią, przechodząc kolejne szczeble awansu od górnika do dyrektora kopalni "Budryk". W 1976 ukończył Wydział Górniczy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na tej uczelni w 1986 uzyskał też stopień doktora nauk technicznych.

Przez 14 lat był czynnym ratownikiem górniczym.

Od marca 1995 do grudnia 1996 sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w lipcu 1996 został pełnomocnikiem rządu ds. realizacji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Od stycznia do października 1997 był wiceministrem gospodarki w rządzie SLD-PSL.

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, a także w Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Był członkiem PZPR aż do jej rozwiązania. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści