Wojciech Jerzy Pawłowski

Wojciech Jerzy Pawłowski

Zmarł 17 października 2012 r.

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1941 roku w Chorzowie w rodzinie lekarskiej.

W 1969 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Odbył też szkolenie menedżerów ochrony zdrowia "Project Hope". Ma specjalizację z chorób wewnętrznych i medycyny społecznej.

W 1974 został dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Po kilkunastu latach pracy na tym stanowisku - mimo że za jego kadencji wybudowano w Przeworsku nowoczesny szpital - w 1998 został odwołany na skutek nacisków politycznych. Obecnie pracuje w lecznictwie otwartym.

Jest przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

W 1998 został wybrany na radnego Rady Powiatu w Przeworsku.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie