Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku.

druki sejmowe nr 2258, 2359

druki senackie nr 679, 679 A, 679 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Protokół Zmieniający Konwencję wiedeńską z 1963 roku powstał na skutek doświadczeń związanych z katastrofą w Czarnobylu i ma na celu poprawę, w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym wcześniej, sytuacji osób poszkodowanych wskutek wypadku jądrowego.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 października 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2009 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 679 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 27 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 679 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.