Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

druki sejmowe nr 2212, do druku 2212, 2309

druki senackie nr 677, 677 A, 677 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu nadanie odpisom i zaświadczeniom opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym, wydawanym przez centralną informację o zastawach rejestrowych w formie elektronicznej, mocy dokumentów urzędowych.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 października 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2009 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 października 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 677 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 677 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.