Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

druki sejmowe nr 2257, 2358

druki senackie nr 678, 678 A, 678 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Celem Umowy jest uregulowanie spraw związanych z zakresem przywilejów i immunitetów dotyczących funkcjonowania Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku i członków jej personelu, w tym Sekretarza Wykonawczego, na terytoriach Państw-Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Powyższe kwestie nie są regulowane przez samą Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 października 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2009 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 678 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Rachoń.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 27 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 678 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.