Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

10. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

23 i 24 kwietnia 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 223, 295, 295-A
druki senackie nr 98, 98A, 98Z
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 359, 394
druki senackie nr 114, 114A, 114B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 175, do druku 175, 276
druki senackie nr 93, 93A, 93B
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 197, 317
druki senackie nr 94, 94A, 94B
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 245, 318
druki senackie nr 91, 91A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 71, 100, do druków 71 i 100, 172
druki senackie nr 95, 95A
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 268, 298
druki senackie nr 92, 92A
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 podjął uchwałę w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
druki senackie nr 81, 81O
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009. Senat w dniu 23 kwietnia 2008 przeprowadził debatę nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009.
druki senackie nr 89, do druku 89
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Senat w dniu 23 kwietnia 2008 r. zapoznał się z informacją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

druk senacki nr 101
Więcej informacji o punkcie

 

11

Drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 podjął uchwałę dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
druki senackie nr 104 i 104O
Uchwała

 

12.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 24 kwietnia 2008 podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 120
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.