Termin składania wniosków na 2012 rok upływa
30 listopada 2011 roku


Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.


  • Wzór wniosku - zadania programowe (xls)
  • Wzór wniosku - zadania inwestycyjne (xls)
  • Wzór wniosku - zakup środków trwałych (doc)
  • Instrukcja (pdf)


  • Uchwała nr 931 w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2012 roku
  • Uchwała nr 930 w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku
  • Uchwała nr 30 w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
  • Zarządzenie nr 15 Szefa Kancelarii Senat z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad postępowania Kancelarii Senatu w sprawach wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie