Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.


  • Wzory wniosków do zadań realizowanych w roku 2010


  • Zarządzenie nr 15 Szefa Kancelarii Senat z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad postępowania Kancelarii Senatu w sprawach wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie
  • Uchwała nr 154 w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009 - 2011
  • Uchwała nr 30 w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
  • Uchwała nr 389 w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 roku