Wzory wniosków do zadań realizowanych w roku 2010


  • Załącznik nr 1 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja xls)
  • Załącznik nr 2 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja pdf)
  • Załącznik nr 2 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja doc)
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym polegającym na zakupie środków trwałych o wartości przekraczającej 3 500 zł i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja pdf)
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym polegającym na zakupie środków trwałych o wartości przekraczającej 3 500 zł i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja doc)