Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Henryka Stokłosy,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie barier biurokratycznych(odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie biurokracji (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie koncepcji szkolnictwa zawodowego(odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wyrabiania tablic próbnych (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obłożenia dwiema różnymi stawkami podatkowymi tego samego produktu (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyrobów tytoniowych (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa wielkopolskiego w sprawie ośrodka adopcyjnego w Pile (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planowanych zmian w ustawie o nieruchomościach rolnych (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie terminowej opłaty składki ZUS (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie więzień (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie absolwentów prawa (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do wojewody wielkopolskiego w sprawie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie placówki pocztowej w gminie Tarnówka w powiecie złotowskim (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gospodarki odpadami(odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rejestracji w Polsce samochodów z kierownicą po prawej stronie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie patologii w funkcjonowaniu związków zawodowych (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie likwidacji placówek użyteczności publicznej (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi(odpowiedź) oraz ministra środowiska(odpowiedź) w sprawie sytuacji rolników północnej Wielkopolski, którzy posiadają łąki w dolinie Noteci .
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy miasta Ujścia (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gospodarki zwierzyną łowną w Polsce (odpowiedź)
 • .

 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie likwidacji azbestu (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie remontu drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznań - Piła (odpowiedź).