Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Bohdana Paszkowskiego,
VII kadencja

 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wyłączenia utworów Marii Konopnickiej z listy lektur obowiązkowych (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie wykupienia udziałów sanatorium "Budowlani" w Augustowie w województwie podlaskim (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Białystok - Warszawa w województwie podlaskim (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wypłacane rolnikom przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie badań nad historią obławy augustowskiej i współpracy w tym zakresie ze stroną rosyjską (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 w województwie podlaskim na odcinku od miejscowości Katarynka do miejscowości Przewalanka (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie listy przedsięwzięć wspomaganych przez resort (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Fabryki Przyrządów i Uchwytów "Bison-Bial" w Białymstoku (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie białostockiego oddział TVP SA (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminu maturalnego (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sporu zbiorowego w białostockim oddziale PKP Przewozy Regionalne (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie zajęć w Grodnie prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu w Białymstoku (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie protestów funkcjonariuszy Policji (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zaliczenia Biełegostoku do ośrodków regionalnych (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zmniejszenia środków, jakie otrzyma województwo podlaskie na realizację narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie koncepcji rozwoju komunikacji lądowej dla województwa podlaskiego (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępności komunikacyjnej do placówek publicznej służby zdrowia (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie programu nauczania dzieci sześcioletnich (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zakładów hodowli zwierząt (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie działań, które były podejmowane w celu odzyskania polskich dóbr kultury, nieprawnie przywłaszczonych przez władze okupacyjne (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie realizacji rządowego programu budowy i modernizacji dróg krajowych i autostrad (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie informacji o zmianach w podległych MSWiA służbach, strażach i inspektoratach na stanowiskach ich szefów i zastępców szczebla krajowego i wojewódzkiego (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie obsługi kancelaryjnej interesantów w sądach (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie polityki państwa w zakresie przewozów towarowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej danych z lat 2006-2008 na temat tego, ile i jakiego rodzaju przestępstw, według posiadanych statystyk, dokonały osoby, które zostały skazane i powinny odbywać karę pozbawienia wolności lub też korzystały z możliwości odroczenia kary, przerwy w odbywaniu kary, były na przepustkach itp.
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kursu złotówki (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie liczby funkcjonariuszy oddziałów prewencji stacjonujących w województwie podlaskim (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie finansowania niestandardowej chemioterapii w leczeniu nowotworów (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ujawniania tajemnicy państwowej lub służbowej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie możliwości wprowadzenia jednolitego stroju uczniowskiego (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ograniczeń przejazdu samochodów ciężarowych na drogach krajowych w granicach miast.
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie stanu czystości Bugu i jego dorzecza (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie art. 19 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie stanowienia prawa (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wykorzystywania środków z Unii Europejskiej w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013 (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej między centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przestrzegania przez Republikę Litewską praw społeczności polskiej na Litwie oraz spraw wnoszonych przez mniejszość litewską w Polsce (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wyjaśnienia losu osób zaginionych w wyniku obławy augustowskiej (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie finansowania niektórych świadczeń zdrowotnych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie abonamentu RTV (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dróg w województwie podlaskim (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ruchu granicznego z Republiką Białorusi (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie cukrowni w Łapach (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obwodnicy Augustowa i Wasilkowa (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odwołania szefa Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zmian na indykatywnej liście kluczowych inwestycji SPO "Infrastruktura i środowisko" (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obwodnicy Augustowa (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie NFZ (odpowiedź).