Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Bisztygi,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie planów tworzenia w najbliższym czteroleciu "Białych Orlików" na terenie województwa małopolskiego (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wprowadzania procesu bolońskiego(odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie e-podręczników (odpowiedź)
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie przebiegu procesu prywatyzacji Polskich Kolei Linowych z siedzibą w Zakopanem (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ochrony polskich plantatorów tytoniu (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trudnej sytuacji finansowej środowiskowych domów samopomocy (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze w Szwajcarii (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wyposażenia i obsady kadrowej centrów urazowych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie głosowania przez osoby niepełnosprawne za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie środków na program "Moje boisko - Orlik 2012" w roku 2012 (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środków na Fundusz Pracy w roku 2012 (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie klasztoru ojców Bernardynów w Alwerni(odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie stanu autobusów i busów w transporcie zbiorowym (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Służby Celnej (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Pcim (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie cen benzyny (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zniżek ustawowych uczniów, studentów i osób niepełnosprawnych w prywatnych autobusach (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zawieszenia wszystkich kursów pociągów na linii Sucha Beskidzka - Żywiec (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie informacji na temat udziału PKP w wyjazdach do Rzymu w związku z beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie regulacji rzeki Raby na odcinku od zbiornika wody w Dobczycach aż do Lubnia(odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości przekazania urzędom pracy dodatkowych środków (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wdrażania dyrektywy 2008/98/WE (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zamierzeń rządu w zakresie towarzystw budownictwa społecznego oraz wspierania budownictwa mieszkaniowego (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowanych sposobów kontroli rzetelności i wykonania przez pracowników powierzonych im obowiązków (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tegorocznych powodzi (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.(odpowiedź)
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania historii (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie otyłości u dzieci w wieku szkolnym (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie unieszkodliwiania i utylizacji wyrobów azbestowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie uczczenia pamięci dowódców, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami w zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie finansowania szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę (wilki, bobry) (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie możliwości sfinansowania przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką w miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie powodzi (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy powodzianom (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie pomocy powodzianom (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Biała Woda (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o Służbie Więziennej (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie możliwości przekazania kwoty 20 milionów zł na rzecz muzeum Jana Pawła II działającego w ramach Centrum "Nie lękajcie się" w Krakowie-Łagiewnikach (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie możliwości zwiększenia liczby etatów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie finansowania zadań związanych z udostępnieniem dziedzictwa narodowego osobom niepełnosprawnym (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75 poz. 650 z późniejszymi zmianami), w zakresie oświetlenia światłem sztucznym i wysokości pomieszczeń (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie prac związanych z nowelizacją ustawy o towarzystwach budownictwa społecznego (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zamierzeń resortu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego w sprawie prywatyzacji spółki Chemobudowa - Kraków SA (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie utylizacji amunicji w Wojsku Polskim (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sytuacji małopolskiego zakładu PKP Cargo SA z siedzibą w Krakowie i procesu restrukturyzacji w tym zakładzie (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy przejść dla pieszych w formie kładek na tak zwanej Zakopiance (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań podejmowanych przez resort w zakresie ograniczenia plagi dzikich zwierząt, szczególnie dzików i ptactwa, które niszczą uprawy rolników na obszarach górskich w Małopolsce (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie likwidacji Filii nr 3 Archiwum Wojsk Lądowych w Krakowie (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przepisu zabraniającego przewożenia pacjenta tą samą karetką do kolejnych placówek (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych dla województw małopolskiego i podkarpackiego w roku 2010 (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego w sprawie funkcjonowania i sposobu załatwiania spraw przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie projektu Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa dotyczące prac nad rozporządzeniem w sprawie zasad i trybu dofinansowania niektórych zadań publicznych realizowanych przez uczelnie niepubliczne (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie wyrażenia zgody na wykup mieszkań na starych zasadach przez wdowy po żołnierzach, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem, a także w misjach zagranicznych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie możliwości zmiany ustawy o Funduszu Wsparcia Policji w celu umożliwienia osobom fizycznym i firmom prywatnych wpłat (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA w sprawie emisji filmu dokumentalnego zatytułowanego "Ormiańskie serce dla Polski" (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zachorowań na choroby przewlekłe, wymagające opieki paliatywnej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie programu "Stadion lekkoatletyczny w każdym powiecie" (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie programu Orlik 2012 (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego zawierające prośbę o informację na temat prac nad zmianą ustawy o prawie autorskim i o odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu w projekcie ustawy zostały uwzględnione propozycje i uwagi autorów zrzeszonych w ZaiKS (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki z prośbą o rozważenie możliwości ustanowienia odrębnej taryfy bądź wprowadzenia preferencyjnych cen na energię elektryczną dla zakładów rzemieślniczych i małych firm (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie sposobu odprowadzania wód opadowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie potwierdzania przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowania chrześcijan w Indiach (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rządowego "Planu stabilizacji i rozwoju" (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w prawie o ruchu drogowym, zmierzających do nałożenia na wszystkich początkujących kierowców obowiązku posiadania "zielonego listka" (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na warsztaty organizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie postulatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prac nad zmianą ustawy z dnia 22 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie wykorzystania kwoty 11 milionów zł, które zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznane Małopolsce na dofinansowanie instytucji pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie wydawnictw MON (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie firmy Tandeta Sp. z o.o.
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie możliwości dofinansowana przez PP Totalizator Sportowy programu Orlik 2012 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w sprawie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniem psychicznym (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego policji w sprawie taboru samochodowego Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie reorganizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie ośrodków wypoczynkowych będących w gestii MON (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie wdrożenia dyrektyw UE nr 91/689/EEC i 94/67/EC w sprawie utylizacji zbędnych środków bojowych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi Kraków-Zakopane (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie budowy fabryki paliw syntetycznych w Oświęcimiu (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie nauczycieli szkół muzycznych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie złożone w imieniu grupy senatorów, skierowane do ministra kultury w sprawie uregulowania opłat pobieranych od właścicieli hoteli za retransmisję programów telewizyjnych w pokojach hotelowych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie art. 264 pkt 7 ustawy o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ustalenia granic gminy Czernichów (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie projektu "Centrum sportu i rekreacji Zasobie-Myślenice (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie szkoleń pracowników izb i urzędów podległych ministrowi finansów (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wystąpienia spółek "Górna Raba" (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie inwestycji drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi krajowej nr 52 (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie drogi krajowej nr 52 (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie rozszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie lokalizacji jednostki o znaczeniu strategicznym w Krakowie (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie poszukiwania rezerw i oszczędności (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie producentów rozcieńczalników organicznych zawierających w swym składzie alkohol etylowy (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie producentów rozcieńczalników organicznych zawierających w swym składzie alkohol etylowy (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sposobu traktowania polskich firm świadczących usługi budowlane w Niemczech w ramach umowy bilateralnej z 31 stycznia 1990 r.(odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie sposobu traktowania polskich firm świadczących usługi budowlane w Niemczech w ramach umowy bilateralnej z 31 stycznia 1990 r. (odpowiedź)