Ostatnia zmiana pliku: 28.06.2007 r.

32. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

25 i 26 kwietnia 2007 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1585
druk senacki nr 422, 422A, 422Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 1109, 1435, 1435-A
druki senackie nr 405, 405A, 405B, 405Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 1336, 1504, errata do druku nr 1504, 1504-A
druki senackie nr 407, 407A, 407Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1115, 1182, 1426
druki senackie nr 409, 409A, 409B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1308 i 1482
druki senackie nr 404, 404A, 404B, 404Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach". Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1284 i 1327
druki senackie nr 408, 408A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. podjął uchwałę w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
druki senackie nr 427, 427O
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 26 kwietnia 2007 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 368, 368S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, dlatego Senat skierował projekt ustawy do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej.
druki senackie nr 369, 369S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, dlatego Senat skierował projekt ustawy do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej.
druki senackie nr 215, 215S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

11.

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej). Senat w dniu 25 kwietnia 2007 r. zapoznał się z informacją Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej).
druk senacki nr 403
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 
 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.