Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu.

druki sejmowe nr 1336, 1504, errata do druku nr 1504, 1504-A

druki senackie nr 407, 407 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie ustawy zawarto dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o nawozach i zawożeniu (niektóre skorygowano) oraz nowe uregulowania dotyczące zasad wprowadzania do obrotu, przewozu, przechowywania oraz stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 30 marca 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 kwietnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 maja 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 kwietnia 2007 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 407 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.