Drugie czytanie projektu ustawy o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 368, 368 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka i Praworządności.

Wnioskodawcy upoważnili do reprezentowania ich w dalszych pracach nad tym projektem senatora Janusza Gałkowskiego.

Projekt ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie niezgodności z Konstytucją art. 416 k.p.c.

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2007 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2007 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 368 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gałkowski.