Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej).*

druk senacki nr 403

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 r.