Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  32. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Marek Ziółkowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktów siódmego i ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Jakubiak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Otwarcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 1Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 1 Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Szmit
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa
podsekretarz stanu Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
kierownik Janusz Krupski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach"
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 6Dyskusja Senator Adam Massalski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Anna Gręziak
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Ziółkowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
 110  Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz Klimek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Radca Prezesa Rady Ministrów Agnieszka Danasiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Radca Prezesa Rady Ministrów Agnieszka Danasiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej)
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
sekretarz stanu Daniel Pawłowiec
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 111Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Senator Urszula Gacek
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 2 1Sprawozdania Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Głosowanie nr: 4
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 8
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu
Głosowanie nr: 17
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Głosowanie nr: 18
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 19
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach"
Głosowanie nr: 20
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
Głosowanie nr: 21
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 22
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Żelichowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Płażyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Chróścikowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Chróścikowskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.