Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

7. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

15 i 16 marca 2006 r. (środa i czwartek)


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 316, 343
druki senackie nr 87, 87A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 172, 250
druki senackie nr 72, 72A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 287, 320
druki senackie nr 73, 73A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej. (Senat wprowadził poprawki (2) do ustawy)
druki sejmowe nr 193, 285
druki senackie nr 82, 82A, 82B
Więcej informacji o punkcie
Opinia 1, opinia 2
Uchwała

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 222, do druku nr 222, do druku nr 222, 251, do druku nr 251, 284, do druku nr 284, 346, 355, 355 -A
druki senackie nr 93, 93A, 93B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 247, 294, 294-A
druki senackie nr 88, 88A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 277, 286
druki senackie nr 77, 77A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 234, 289
druki senackie nr 85, 85A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 244, 267
druki senackie nr 76, 76A, 76B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 242, 319, 319A
druki senackie nr 86, 86A, 86Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 131, 259
druki senackie nr 75, 75A, 75B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 54, 258
druki senackie nr 74, 74A, 74B, 74Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 238, 300
druki senackie nr 84, 84A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 220, 261
druki senackie nr 78, 78A, 78B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 255, 295
druki senackie nr 83, 83A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 104, 264
druki senackie nr 80, 80A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 132, 265
druki senackie nr 81, 81A, 81B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 218, 263
druki senackie nr 79, 79A, 79B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 357, 361, 361-A
druki senackie nr 96, 96A, 96Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

20.

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2005 roku (podczas prezydencji brytyjskiej). Senat zapoznał się z Informacją
druk senacki nr 68
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie.
Senat w dniu 16 marca 2006 r. podjął uchwałę w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie.
druki senackie nr 90, 90S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Senat w dniu 16 marca 2006 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
druk senacki nr 67, 67S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

23.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.
Senat w dniu 16 marca 2006 r. podjął uchwałę w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej
druk senacki nr 71, 71S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

24.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Senat w dniu 16 marca 2006 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 70, 70S, 70X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

25.

Zmiany w składach komisji senackich.
Senat w dniu 16 marca 2006 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składach komisji senackich.
druk senacki nr 101
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* * *

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

* * *

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.