Zmiany w składach komisji senackich.

druk senacki nr 101

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 14 marca 2006 r.

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.