Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

druki sejmowe nr 357 i 361, 361-A

druki senackie nr 96, 96A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt określa nowe ramy organizacji rynku tytoniu, związane z reformą rynku tytoniu wprowadzoną rozporządzeniem Rady. Ponadto nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące rynków owoców i warzyw, związane z koniecznością przekazywania określonych informacji Komisji Europejskiej oraz dotyczące rynku chmielu o charakterze porządkowym polegające na doprecyzowaniu brzmienia przepisów traktujących o uznawaniu grup producentów.

W myśl projektu w 2006 r. przetwórca ma czas do 30 kwietnia br. na zawarcie umowy na uprawę tytoniu oraz umowy kontraktacji. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy 7 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 marca 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 kwietnia 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2006 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 14 marca 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 96A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.