Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 247, 294, 294-A

druki senackie nr 88, 88A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu stworzenia możliwości przejęcia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych większego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zakresie nieuszczuplającym środków na realizację przez PFRON ustawowych zadań.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lutego 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2006 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 marca
2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 88A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.