Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  30. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra edukacji narodowej
minister Roman Giertych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca mniejszości Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
sekretarz stanu Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Rybka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 1Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Czesław Rybka
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 1 1Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
sekretarz stanu Sławomir Kłosowski
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego RP
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmiany ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Ewa Tomaszewska
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca szefa Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Żałobka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Robert Draba
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Elżbieta Rafalska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora pracy
główny inspektor Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 5Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 5Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 5Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 5Dyskusja Senator Czesław Rybka
 1 5Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 5Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 5Dyskusja Wicemarszałek Krzysztof Putra
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1   Senator Mieczysław Augustyn
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
podsekretarz stanu Tomasz Nowakowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Adam Biela
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 6Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 6Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Piotra Wachaw dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska Irena Mazur
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 211Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 211Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 211Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 211Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Jacek Kotas
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszego porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Trybuła
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Przemysław Alexandrowicz
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Marek Rocki
 2 1  Senator Kazimierz Wiatr
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
Głosowanie nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 32
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 33
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 40
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 47
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 5Sprawozdania Senator Janusz Kubiak
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Głosowanie nr: 99
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Szymura
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 124
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 125, 126
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej
Głosowanie nr: 127
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 128, 129, 130
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 131
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Głosowanie nr: 141
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 210Sprawozdania Senator Andrzej Gołaś
 210Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 156
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 157, 158
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 159
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.
Głosowanie nr: 160
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.
Głosowanie nr: 161
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Żelichowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Legutkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ludwika Zalewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kosmę Złotowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kosmę Złotowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.