Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  17. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 4
...zakończenia punktu: 1, 2, 4

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Gowin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 1Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Marek Ziółkowski
 1 1Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Piotr Boroń
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prezes Janusz Kurtyka
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prezes Janusz Kurtyka
 1 2  Punkt trzeci porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 2Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Kosma Złotowski
 2 1Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Boroń
 2 1Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Boroń
 2 1Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 2 1Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 2 1Sprawozdania Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 1Sprawozdania Senator Anna Kurska
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Wach
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Głosowanie nr: 69
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mariusz Witczak
 3 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Jarosław Zieliński
 3 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 3 2Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 3 2Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 3 2Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 3 2Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 3 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 3 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 3 2Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 3 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 3 2Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 3 2Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 3 2Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 3 2Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 3 2Dyskusja Senator Piotr Wach
 3 2Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 3 2Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 3 2Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 3 2Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 3 2Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 3 2Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 3 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 3 2Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 3 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 3 2Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 3 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 3 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 3 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 3 2Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 3 2Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 3 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Głosowanie nr: 78
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Lewandowski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Trybuła
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosławę Nykiel
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Szyszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mieczysława Szyszkę i Andrzeja Jarocha
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka wspólnie z innymi senatorami
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego wspólnie z innymi senatorami
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.