Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  8. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym
senator Marek Ziółkowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci Stanisława Lema
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Jacek Sauk
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Antoni Motyczka
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
podsekretarz stanu Tomasz Nowakowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Dyskusja Senator Przemysław Berent
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 3Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 3Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 3Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mariusz Witczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 4Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 4Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 4Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 1 4Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 4Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 4Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Marek Ziółkowski
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 6Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 6Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanuRobert Kwiatkowski
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.
 1   Powitanie ambasadora Rumunii
 1 7Sprawozdania Do kont. pkt. 7 Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Rafał Wiśniewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rafał Wiśniewski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Marka Waszkowiaka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Andrzej Kawecki
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Teresa Warchałowska
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2005 r.
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 212Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Senator Anna Kurska
 212Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 212Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 212  Wniosek formalny o zamknięcie listy mówców
senator Zbigniew Romaszewski
 212  Przyjęcie wniosku formalnego
 212Dyskusja Senator Paweł Michalak
 212Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 212Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 212Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 212Dyskusja Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213  Senator Zbigniew Szaleniec
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Rybka
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 213Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Powołany przez Sejm Ewa Sowińska
 213Głosowanie Tajne głosowanie
 213  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Głosowanie nr: 3
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki
 2 3Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 2 3Sprawozdania Senator Krzysztof Piesiewicz
 2 3Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Głosowanie nr: 58
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
Głosowanie nr: 60
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym
Głosowanie nr: 61
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 2 6Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Głosowanie nr: 85
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.
Głosowanie nr: 86
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.
Głosowanie nr: 87
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Głosowanie nr: 88
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 89
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 90
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Rau
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lesław Podkański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Boroń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Michał Okła
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Mieczysław Szyszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Elżbieta Rafalska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Ziółkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Maziarza wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.