Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 55
5 lutego 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 2004 r.

 

55. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Wybór przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 55.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
60.posiedzenie

Z prac komisji senackich
19 stycznia 2004 r.
20 stycznia 2004 r.
21 stycznia 2004 r.
27 stycznia 2004 r.
28 stycznia 2004 r.
29 stycznia 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 1

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 2

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 3

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"