Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 54
20 stycznia 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 2004 r.

 

53. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.
Zmiana w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 53.posiedzeniu Senatu

54. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2004
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Wybór członków Rady Polityki Pieniężnej
Złożenie przysięgi przez wybranych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 54.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
58.posiedzenie
59.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
5 stycznia 2004 r.
6 stycznia 2004 r.
7 stycznia 2004 r.
8 stycznia 2004 r.
9 stycznia 2004 r.
13 stycznia 2004 r.
14 stycznia 2004 r.
15 stycznia 2004 r.

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 1

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 2

Odpowiedzi na oświadczenia cz. 3

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"