Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 13
5 maja 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2002 r.

 

14.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym miedzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzialalności

Oświadczenia złożone przez senatorów na 14.posiedzeniu Senatu

15.posiedzenie Senatu
Przemówienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Longina Pastusiaka
Drugie i trzecie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą

Posiedzenie Prezydium Senatu
18. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
23 kwietnia 2002 r.
24 kwietnia 2002 r.
25 kwietnia 2002 r.
26 kwietnia 2002 r.
30 kwietnia 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"