Ostatnia zmiana pliku: 27.09.2001 r.

90. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

12 i 13 września 2001 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2510, 1932, 1638, 1655, 1672, 1814, 2027, 2154, 2335, 2336, 2491, 3127, do druku nr 3127, errata do druku nr 3127, 3127-A
druk senacki nr
785, 785A, 785B, 785Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2013, do druku nr 2013, 1815, 2981, 2981-A, do druku nr 2981-A
druk senacki nr
782, 782A, 782B, 782Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 2916, 3199
druk senacki nr
784, 784A, 784B
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Kodeks morski. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1989, do druku nr 1989, do druków nr 1989 i 1990, 3269
druk senacki nr
778, 778A, 778Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1990, do druków nr 1989 i 1990, 3270
druk senacki nr
779, 779A, 779Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3290, 3357
druk senacki nr
794, 794A, 794Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3168, 3191, 3191-A
druk senacki nr
783, 783A, 783Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2966, 3246
druk senacki nr
780, 780A, 780B
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3069, 3219, 3219-A
druk senacki nr
786, 786A, 786Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2212, 3247, 3247-A
druk senacki nr
787, 787A, 787B
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2373, 3256
druki senackie nr
791, 791A, 791Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2803, 3216, 3216-A
druk senacki nr
788, 788A, 788Z
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 849, 3205, 3205-A
druk senacki nr
790, 790A, 790Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3104, 3260, 3260-A
druk senacki nr
789, 789A, 789Z
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3268, 3348
druk senacki nr
793, 793A
Uchwała, opis w Diariuszu

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3289, 3360
druk senacki nr
792, 792A, 792Z
Uchwała, opis w Diariuszu

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3186, 3245
druki senackie nr
781, 781A
Uchwała, opis w Diariuszu

18. Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r.
druk senacki nr 773
opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu