Ostatnia zmiana pliku: 6.03.2000 r.

PORZĄDEK DZIENNY 51. POSIEDZENIA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

2, 3, 4 i 5 lutego 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1548, 1633
druki senackie nr 339, do339, 339A, 339Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 838, 960, 1549, 1549-A
druk senacki nr 340, 340A, 340Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 966, 967, 1464, 1464-A
druk senacki nr 345, 345A, 345Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1447, 1637, 1637-A
druk senacki nr 346, 346A, 346Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 516, 948, 963, 973, 1020, 1506, do druku 1506, 1506-A i 1506-B
druk senacki nr 347, 347A, 347B, 347Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o własności lokali. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1291, 1554, 1554-A
druk senacki nr 343, 343A, 343B, 343Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1260, 1613, 1613-A
druk senacki nr 348, 348A, 348B, 348Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1547 i 1624
druk senacki nr 349, 349A
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 roku. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1556 i 1632
druk senacki nr 338, 338A
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 51. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu